LTEN

Apie mus

Lietuvos policijos rėmėjų asociacija, įkurta 2013 metais, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Esame organizacija, siekianti kurti saugią aplinką, skatinanti įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, tikinti, kad dirbant savanorišką darbą galime pakeisti gyvenimus. Mūsų siekis: saugesnė aplinka – gražesnė Lietuva.

 

Mūsų tikslai :
 
- koordinuoti asociacijos narių veiklą;
- atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti;
- kelti Lietuvos policijos rėmėjo prestižą, puoselėti tradicijas;
- populiarinti Lietuvos policijos rėmėjų veiklą, formuoti teigiamą požiūrį;
- skatinti savanorišką Lietuvos policijos rėmėjų veiklą;
- bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, veikiančiomis panašioje srityje bei keistis gerąja patirtimi;

 

Mūsų principai:

- savanoriškumas – į organizaciją įstojama ir išstojama laisva valia;
- demokratiškumas – visi sprendimai yra priimami kolegialiai, grindžiami daugumos nuomone;
- tolerancija – galimybė išsakyti priešingą nuomonę, pagarba jai ir įsitikinimams;
- skaidrumas ir viešumas – organizacija yra atvira visuomenei, užtikrina savo veiksmų ir priimamų sprendimų viešumą;
- vienybė – organizacija remia savo narius, gina jų teisės ir teisėtus interesus, asociacijos nariai puoselėja ir stiprina organizaciją.
 
 
 
 

Lietuvos policijos rėmėjų asociacijos įstatai

 

Partneriai