LTEN

Priimti LR Policijos rėmėjų įstatymų pakeitimai

2015 06 10

Šiandien Lietuvos Respublikos Seimas plenariniame posėdyje priėmė Policijos rėmėjų įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIIP-1900(2). Lietuvos policijos rėmėjų asociacija (toliau – LiPRA) aktyviai dalyvavo ruošiant įstatymo projektą. 
LiPRA prezidentas Sigitas Mecelica: „ Priimtos įstatymo pataisos aiškiau apibrėžia policijos rėmėjų įgaliojimus, nustato savarankiško veikimo ribas. Daugiau dėmesio bus skiriama rėmėjų įgūdžiams tobulinti - rėmėjai ne rečiau kaip kartą per metus privalės išklausyti policijos įstaigos organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo kursus ir išlaikyti egzaminą. Įsigaliojus įstatymui policijos rėmėjai turės teisę vadovaujami policijos pareigūno patruliuoti savarankiškai (ne mažiau kaip po 2 asmenis). Ši nuostata suteikia galimybę aktyviai dalyvauti siekiant kurti saugią aplinką.“
Priimtos naujos įstatymo nuostatos įsigalios 2015 m. spalio 1 d.