LTEN

Straipsniai

Nusikalstamumo priežastys (39)

Mykolo Romerio universiteto, 3 kurso studentės, Ingos Ulovič,  ištrauka iš Kursinio darbo „Nusikalstamumo kontrolė Lietuvoje“, 2015 m.

Kursinio darbo vadovė dr. Nendrė Černiauskienė, Mykolo Romerio universitetas, el.p.: nendre.cerniauskiene@corporatesecuritus.com

Nusikalstatumo samprata (82)

Mykolo Romerio universiteto, 3 kurso studentės, Ingos Ulovič,  ištrauka iš Kursinio darbo „Nusikalstamumo kontrolė Lietuvoje“, 2015 m.

Kursinio darbo vadovė dr. Nendrė Černiauskienė, Mykolo Romerio universitetas, el.p.: nendre.cerniauskiene@corporatesecuritus.com

Dingo vaikas. Ar galėjau to išvengti? (38)

Policijos statistikos duomenimis kas metai didėja dingusių vaikų skaičius. Ką daryti?

Smurto šeimoje priežastys ir požymiai (21)

Sigito Mecelicos straipsnis apie smurtą šeimoje.

Kova su korupcija (10)

Ekspertų rekomendacijos dėl teisėsaugos institucijų.

Kada kyšis, kada dovana? (16)

Lietuvos Respublikos teisės aktuose yra aiškiai reglamentuojama, kada valstybės tarnyboje dirbantiems asmenims draudžiama ir kada galima priimti dovanas, paslaugas, nuolaidas ar lengvatas. Atsižvelgiant į tai yra nustatyta pareiga nepriimti dovanų ir teisė gauti dovanas.

Korupcija. Kas tai? (5)

Korupcija (lot. corruptio – gadinimas, papirkimas) – piktnaudžiavimas patikėta galia, pareigomis siekiant asmeninės naudos sau (kartais ir kitiems asmenims). Tai yra neigiamas socialinis reiškinys, kuriam dalis visuomenės pritaria, siekdama naudos ir visiškai nesirūpindama dėl kitiems žmonėms ir valstybei daromos žalos.