LTEN

Kova su korupcija

 

2012 m. pateiktos tokios rekomendacijos dėl teisėsaugos institucijų:

 

  • Būtina plėsti garantijas, kad teisėsaugos pareigūnai nepatirs politinio spaudimo. Turi būti visais atvejais užtikrinama, kad Seimo sudaromos laikinosios tyrimo komisijos nesikiš į rezonansinių bylų tyrimą. Politikai turėtų vengti viešai vertinti nebaigtas nagrinėti bylas.

 

  • Turi būti dedamos pastangos, kad teisėsaugos institucijos nepatirs nepagrįsto žiniasklaidos ir visuomenės grupių spaudimo. Turi būti užtikrinama, kad atitinkamais atvejais tokios veikos bus įvertinamos teisiškai. Taip pat turi būti stiprinami ir teisėsaugos pareigūnų bei teisėjų asmeniniai gebėjimai atsispirti nepagrįstam visuomeniniam spaudimui.

 

  • Būtina automatizuoti ikiteisminio tyrimo iprocesus, taip sprendžiant pernelyg lėto ir statiško bylų tyrimo ir nagrinėjimo (sukuriančio palankią terpę korupciniams motyvams atsirasti, kadangi užtrukus procesui atsiranda daugiau galimybių jį nutraukti) problemą.

 

  • Būtina išgryninti ikiteisminio tyrimo institucijų, galinčių tirti korupcines veikas, funkcijas ir nustatyti realų pareigūnų kvalifikacijos, darbo krūvio ir darbo užmokesčio santykį. Tokiu būdu bus galima įvertinti policijos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos efektyvumą, tiriant korupcines veiklas. Prokuratūra turi aiškiai nustatyti veiklos prioritetus, kurie lemtų atitinkamų nusikalstamų veikų tyrimų perdavimą atitinkamoms institucijoms: specializuotoms (Specialiųjų tyrimų tarnybai) arba universalioms (policija).

 

  • Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama teisėsaugos institucijų darbuotojų kvalifikacijai kelti. Būtina įvesti policijos tyrėjų išsilavinimo cenzą, nes nuo jų darbo priklauso ikiteisminio tyrimo kokybė.

 

  • Efektyviam darbui užtikrinti būtinas didesnis prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir policijos finansavimas, ypatingai technologinių resursų srityje, siejant jį su efektyviu institucijos valdymu.

 

  • Būtina didinti informacijos apie tarnybinius teisėsaugos institucijų darbuotojų nusižengimus ir etikos pažeidimus viešumą, kadangi informacijos trūkumas trukdo įvertinti, kiek efektyvi yra drausminės atsakomybės sistema, taip pat etikos infrastruktūra teisėsaugos institucijose. Būtina sukurti visuomenės informavimo apie etikos pažeidimus ir jų pasekmes sistemą policijoje ir Specialiųjų tyrimų tarnyboje.

 

  • Teisėsaugos institucijos turi vykdyti efektyvesnį baudžiamąjį persekiojimą korupcinių nusikaltimų bylose. Turi būti užtikrinta, kad atliekami nusikalstamų veikų tyrimai pateisintų sąnaudas.

 

  • Būtina tobulinti statistikos sistemą, pateikiant duomenis apie nusikalstamas veikas pateikiami prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir policijos taip, kad jie būtų palyginami. Būtina išspręsti veikų priskyrimo korupcinėms klausimą informacinėse sistemose.

 

Daugiau - http://transparency.lt/research/national-integrity-study/

 

Vardas  Straipsnio komentarų skaičius: 10
Tekstas
Security code
Apsaugos kodas